Biệt thự nghĩ dưỡng là phân khúc bất động sản xu thế trong những năm gần đây khi nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai và đầu tư về dòng tiền ngày càng phổ biến!